چهارمین جلسه کمیته استانی تعیین صلاحیت

چهارمین جلسه کمیته استانی تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی به ریاست مهندس آقاجانی مدیر روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین و با حضور اعضاء جلسه در دفتر مدیر روابط کار روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 97 برگزار و تعداد 4 پرونده مطرح و مورد رسیدگی که 3 پرونده مورد تایید قرار گرفت.

تاریخ :

1397/02/17

منبع :