تسلیت به مدیر محترم روابط کار استان قزوین

کل من علیها فان
جناب آقای  مهندس آقاجانی

مدیر محترم روابط کار استان قزوین
با سلام

ضایعه درگذشت والده مکرمتان را خدمت شما بزرگوار و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه مینماییم.

از طرف:
هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی استان قزوین

تاریخ :

1396/12/19

منبع :