📢باتوجه به نزدیکی پایان سال ۹۵ از هم اکنون برای تهیه دفاتر قانونی سال عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ اقدام نمایید

💢سررسید پلمپ دفاتر سال مالی 1396💢

📢باتوجه به نزدیکی پایان سال ۹۵ از هم اکنون برای تهیه دفاتر قانونی سال عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶  اقدام نمایید:

💠نحوه پلمپ دفاتر قانونی

1️⃣ مراجعه به سامانه ثبت شرکتها و پر کردن قسمت مربوط به پلمپ دفاتر و تهیه و چاپ رسید پذیرش اینترنتی پلمپ دفاتر
👇👇👇
🌐http://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PolompRequest.aspx

2️⃣ مراجعه به اداره پست و پست کردن مدارک لازمه به همراه رسید پذیرش پلمپ

3️⃣ پرداخت وجه پلمپ دفاتر پس از ارسال و پست کردن مدارک از طریق سایت ثبت شرکتها

4️⃣ انتظار دریافت دفاتر از طریق پست

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | پلمب دفاتر تجاری
ثبت و تغییر اینترنتی شرکت/موسسه

تاریخ :

1395/12/16

منبع :