لیست شرکت های عضو دارای صلاحیت
ردیفنام شرکتشماره ثبتشماره عضویتتاریخ عضویتمشاهده
1 البرز صنعت نما 5848 104 1383/05/01
2 امین گوهر الوند 7286 161 1386/07/02
3 انوار شفق قزوين 4012 106 1383/09/22
4 امیران مدار افزار 7650 187 1388/04/17
5 به آ فرين پرتو 4197 108 1383/10/13
6 برنا پاك البرز 5189 107 1383/11/17
7 پاكيزه گوهر قزوين 4132 137 1383/02/14
8 پرتو سبز كيان 10466 185 1388/01/26
9 تراز نگار انرژی 9286 179 1387/11/30
10 پيمان آوران رسالت 7211 199 1389/03/08
11 تارانام آسيا 7446 195 1388/11/07
12 خرداد سپهر تاك 610 151 1384/12/08
13 دهقان دشت البرز 8016 157 1385/11/24
14 روشن کار آبیک 16 174 1387/11/12
15 زيبا سازان البرز 116336 113 1383/04/23
16 سپید سار قزوین 3655 162 1386/08/16
17 طاهر گستران كاسپين 9222 193 1388/10/20
18 فجر كوشش قزوين 3597 117 1383/09/30
19 قزوين نظيف گوهر 3591 120 1383/09/22
20 قادر گستران آريا 5444 199 1389/03/08
21 كارا توسعه كاسپين 9749 166 1387/03/22
22 كارستان 4351 123 1383/11/08
23 كيميا مهان قزوين 4787 124 1383/11/09
24 كيهان كالاي البرز 8864 167 1387/05/02
25 كيان گستر كسري 10926 196 1388/12/03
26 نگین سرای سبز قزوین 5259 188 1388/05/06
27 ولايت نيروي قزوين 8109 197 1389/03/01
28 پاك دشت ميهن 72 237 1390/10/25
29 گنجينه سبز كاسپين 12029 241 1391/02/21
30 راستين پيمان البرز 12225 246 1391/07/30
31 درسا بنا البرز 10143 248 1391/08/01
32 نوژن دشت كاسپين 10153 249 1391/08/07
33 آذر گستر الوند 7307 102 1383/11/17
34 افق ماندگار جنوب 10625 252 1391/08/21
35 سبز انديشان جوان ابرز 6997 254 1391/08/22
36 صبا دشت البرز 8529 255 1391/08/23
37 نيرو پرداز رفيع 8211 261 1391/12/13
38 كارن كار پاك 3741 264 1392/03/25
39 تشريفات رستوران نمونه 10415 266 1392/04/29
40 شاه بلوط قزوين 7998 267 1392/08/01
41 بهين نيرو قزوين 12452 268 1392/08/01
42 افق ماندگار البرز 11601 269 1392/08/06
43 فرزين گل قزوين 270 1392/08/06
44 راه سامان فدك 9586 271 1392/08/07
45 دشت سبز گستر تاك 2244 272 1392/09/06
46 آپادانا دشت البرز 11001 274 1392/09/30
47 آذر طوبي ميهن 10727 223 1390/04/15
48 نور آگين قزوين 5559 281 1393/03/05
49 تعاونی خدماتی بهداشتی طالقانی بیدستان 6139 287 1393/06/30
50 غزل منظر مینو 10780 288 1393/07/05
51 سینا دشت البرز 12652 289 1393/07/19
52 گل سم بهارستان 12849 290 1393/07/22
53 همیار نیروی البرز 8238 175 1387/11/08
54 نوید پششتیبان سبز 269544 218 1390/07/02
55 دهکده حساب سبز 9152 216 1390/02/25
56 ماشین آلات راهسازی پرتو راه البرز 7616 220 1390/03/17
57 سایه گستر نیرو 10899 215 1390/01/23
58 فعالان سبز اندیش 7361 242 1391/02/04
59 آریا دشت خاوران 8866 292 1393/07/29
60 طراوت ساز فردوس 12531 295 1393/10/29
61 نور تاب توان قزوین 9514 299 1393/12/26
62 فرآییند سبز صبا 8014 300 1394/03/18
63 ژرف اندیشان پرنیان گستر 10041 301 1394/03/18
64 عمران تاک پاک راه 2363 302 1394/04/29
65 کارآسان توسعه آسیا 13612 303 1394/05/12
66 صنعت پیمایش پارسیان 13640 304 1394/05/17
67 تلاشگران البرز قزوین 8743 305 1394/06/15
68 سبز گسر خاکعلی 154 307 1394/07/22
69 تندر سینا پیام 23042 308 1394/07/20
70 ره پویان توسعه کاسپین 13799 309 1394/09/14
71 کشت و صنعت سوگل سبز 538 310 1394/09/14
72 شایسته کاران البرز 11070 311 1394/09/14
73 گیاه گستران دشت قزوین 11210 312 1394/10/01
74 افق روشن پاسارگاد 8537 313 1394/10/14
75 نظم آوران فجر قزوین 621 314 1394/10/19
76 طرح توسعه سبز البرز 11256 315 1394/10/22
77 راه و ساختمان ره سازه آراد 1154 316 1394/10/23
78 قزوین تصویر 2749 317 1394/11/06
79 بهین نیروی کاسپین البرز 13949 318 1394/11/25
80 عمران میلاد کاسپین 13839 319 1394/12/05
81 کارستان دوم قزوین 7925 320 1395/01/18
82 آرین ایده پرور 13932 321 1395/01/18
83 احیا گستران محیط زیست 13806 322 1395/01/28
84 مؤسسه رهپویان نظم گستر پایدار 644 323 1395/02/21
85 پارس کوشش ماهان 14063 324 1395/03/04
86 البرز آتی ساز عصر 14072 325 1395/03/04
87 مؤسسه نظم یاوران امین فردا 738 326 1395/03/08
88 پویش فن آوران پرهام 14060 327 1139/03/25
89 خدمات حفاظتی مراقبت شایسته سالار وطن 89 328 1395/03/25
90 سپید گستران طبیعت کاسپین 920 329 1395/04/27
91 روژان دشت کاسپین 14169 330 1395/08/19
92 پاکان زمین کاسپین مهر 935 331 1395/08/24
93 آرین دشت قزوین 332 1395/09/22
94 گیاه آفرینان سبز قزوین 10592 333 1395/09/22
95 پیشرو صنعت برانوش 12589 334 1395/10/11
96 افق آذرماندگار البرز 14350 335 1395/10/26
97 طاهر گستر قزوین 337 1396/01/26
98 توان توسعه انتقال صنعت 13928 338 1396/01/29
99 پایاب ایده انرژی اندیشمند 14451 339 1396/02/06
100 پویش سبز طبیعت کاسپین 2568 340 1396/02/19
101 نیکان عمران مهر ایرنیان 13946 341 1396/02/27
102 البرز ایمن راه 2324 342 1396/04/21
103 طاهر اندیش فارس 9380 343 1396/06/01
104 سحر کار الرز 9237 344 1396/03/18
105 راستکاران الموت 5096 143 1395/04/02
106 تعاونی رفاهی فنی پیام مخابرات 6114 346 1396/08/17
107 تجهیز سپر پالایش پارس 14837 347 1396/08/20
108 یادگار رهاورد کاسپین 10483 348 1396/11/16
109 والا گستر مدائن 8730 349 1396/11/23
110 پیشگامان کاسپین البرز 2230 350 1396/12/14
111 مجد آفرینان مهر افروز پارس 15085 351 1397/02/11
112 جلا دهندگان طبیعت 1320 352 1397/03/22
113 آریا نیرو افق کاسپین 15204 353 1397/04/24
114 تلاشگران البرز قزوین 8743 354 1397/05/04
115 خدماتی تغذیه سالم 4864 355 1397/05/15
116 نو آوران نگین ماندگار البرز 14946 356 1397/05/21
117 توانگران سبز هم اندیشان پایدرار 121 357 1397/06/12
118 توان تجهیز کسپین 13821 358 1397/05/15
119 تداوم رویش پرتو 15387 359 1397/08/20
120 نظم آفرین توانا 728 360 1397/08/18
121 پاکان نیروی ماه سنگ 15088 361 1397/08/30
122 تعاونی پیشکسوتان صنعت آب 15049 362 1397/09/11
123 پارس آریان گستر البرز 15177 363 1397/09/11
124 ره آور توسعه انرژی البرز 1040 364 1397/09/11